Basen wyłączony do 31 maja

Basen wyłączony do 31 maja
W związku z przestojem w działalności Spółki, informujemy o przedłużeniu wyłączenia z użytkowania basenu do dnia 31 maja.