Oddział Rehabilitacji Dziennej Dzieci - czas trwania rehabilitacji

Oddział Rehabilitacji Dziennej Dzieci - czas trwania rehabilitacji
Szanowni Pacjenci, Oddział Rehabilitacji Dziennej Dzieci realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania od 0-18 roku życia.


Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do 1 roku, o czym decyduje lekarz prowadzący. Jeśli po okresie wskazanym powyżej, nadal występuje konieczność kontynuacji rehabilitacji dziecka, do sekretariatu należy dostarczyć oryginał  nowego  skierowania.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://scru.pl/rehabilitacja-dla-dzieci lub uzyskają pod numerem telefonu 728 119 957.