Rehabilitacja dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Rehabilitacja dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przyjmujemy pacjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po: urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych - którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.


Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr 18 26 76 149 (7.00-14.15).