Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

PROCEDURA PRZYJĘCIA PACJENTA DO ODDZIAŁU UZDROWISKOWEGO LECZENIA SANATORYJNEGO ODDZIAŁ C

 

1. Aby przyjechać do Centrum: (ŚCRU Sp. z o.o.) poprzez refundację kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z prośbą o wystawienie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania. Lekarz podejmuje decyzję o zasadności wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

  1. Leczenie trwa 21 dni i jest w całości refundowane przez NFZ. Koszty związane z transportem do i z  ŚCRU  oraz częściową dopłatą do standardu zakwaterowania  pokrywa pacjent.
  2. Od 1 lipca 2023 r. lekarz wystawia wyłącznie e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.  Po jego wystawieniu:
  1. E-skierowanie jest automatycznie przesyłane do właściwego oddziału       wojewódzkiego NFZ – nie trzeba niczego składać w oddziale;
  2. Na Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się informacja o wystawionym e-skierowaniu – przez cały czas można śledzić, na jakim etapie rozpatrywania jest sprawa.

Skierowania z pozytywną kwalifikacją są potwierdzane przez NFZ wg kolejności ich składania. Potwierdzając skierowanie oddział wojewódzki NFZ wyznacza termin leczenia . Dokumentacja przesyłana jest następnie na adres ubezpieczonego - nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.
Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez  cały rok kalendarzowy.

 2. Warunki lokalowe: oddział leczenia sanatoryjnego  dysponuje pokojami o następującym standardzie:

- 1os pokoje z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w ilości 18 ( rezerwacji pokoi 1os. można dokonywać nie wcześniej niż 2 miesiące przed rozpoczęciem turnusu pod numerem 18 26 76 149 wew. 202, wew. 201 za kolejnością zgłoszenia)

- 2 os z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w ilości 6 (przydział pokoi 2os z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w pierwszej kolejności dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagających wyposażenia pokoi w ruchomy sprzęt typu krzesełko pod prysznic ,, nakładka”  na toaletę, w drugiej kolejności dla małżeństw )

- 3 os z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w ilości: 1

- 4 os z pełnym węzłem sanitarno- higienicznym w ilości: 3

- 3os. bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w ilości: 4

- 4os. bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w ilości: 3

- pokoje typu studio:

2 os+2 os wspólna łazienka w ilości: 6

2 os +3 os wspólna łazienka w ilości: 11

2 os + 4 os wspólna łazienka w ilości: 2

2.1 Rezerwacje przyjmowane są tylko i wyłącznie na pokoje 1 os.

Wstępna symulacja zakwaterowania w pokojach dokonywana jest tydzień przed rozpoczęciem  turnusu. W momencie zgłoszenia w dniu rozpoczęcia turnusu kuracjusz jest kierowany do pokoju, który będzie zajmował podczas pobytu.

Na każdym piętrze znajduje się aneks kuchenny (czajnik, lodówka ) do dyspozycji pacjentów. W dyżurce znajduje się żelazko, deska do prasowania do dyspozycji kuracjuszy. Nie odpłatnie.

3. Koszty: Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z  23 lipca2013r pacjent częściowo dopłaca do kosztów zakwaterowania i wyżywienia wg standardu pokoju zgodnie z cennikiem według tabeli otrzymanej z NFZ. Opłata uzdrowiskowa 84 zł za 21 dni pobytu, opłata za telewizor (w kwocie 95 zł za 21 dni) w przypadku usterek -serwis tel. 501 419 653 , internet w (w kwocie 35 zł za 21 dni pobytu), istnieje możliwość korzystania z nieodpłatnego internetu w poczekalni.  Możliwości wypożyczenia za opłatą leżaków-5zł doba,  kijków nordic wolking 15 zł na turnus, ręczników na użytek własny 7zł na turnus .Parking Ośrodka nieodpłatny dla pacjentów.

Opłaty za telewizor, internet dokonuje się na portiernii przy wejściu głównym.

Dopłaty do standardu pokoju, opłatę uzdrowiskową oraz za wypożyczenie sprzętu dokonuje się w kasie ŚCRU na poziomie portierni głównej do 3 dni roboczych po rozpoczęciu turnusu.

4. Przyjęcia pacjenta odbywają się w godzinach od 8 00 do 19 00 w dniu rozpoczęcia turnusu przez cały rok kalendarzowy .W wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym powiadomieniu) w godzinach późniejszych. Pacjent na leczenie sanatoryjne przyjmowany jest w osobnym budynku ( oznakowanie niebieskie tablice” przyjęcie pacjenta sanatoryjnego”) kierując się winda na 3 piętro do dyżurki otrzymuje klucz od pokoju , dokumentację do wypełnienia ( załącznik nr 1, nr 2, nr 3) i oczekuje na  badanie lekarskie . Około godz. 17:20 po kolacji odbywa się spotkanie organizacyjne z pielęgniarką oddziałową ( przekazanie bieżących informacji dotyczących pobytu, zapoznanie z topografią ŚCRU )

4.1 W razie późniejszego przyjazdu pacjenta na turnus (do 5 dni istnieje taka możliwość) należy powiadomić o tym fakcie odpowiednio wcześniej ( co najmniej 5 dni wcześniej, a w nagłych przypadkach do dnia rozpoczęcia turnusu) drogą mailową (na adres: ewidencja@scru.pl) z podaniem przyczyny spóźnienia. Za późniejszy przyjazd zostaną naliczone koszty w wysokości 172,50 zł za każdy niewykorzystany osobodzień. W przypadku przepustki, wcześniejszego zakończenia leczenia sanatoryjnego należy napisać podanie podać przyczynę i potwierdzić stosownym dokumentem. Za każdy dzień przepustki, skrócenie pobytu zostaną naliczone koszty w wysokości 172,50 zł za niewykorzystane osobodni.

4.2 Na leczenie należy przywieźć wszystkie stale przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach. Należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę tabletek tak, aby wystarczyło na 21 dni W przypadku losowym lekarz prowadzący leczenie sanatoryjne może wypisać recepty.(recepta 100 % )

4.3 Istnieje możliwość korzystania z pralni automatycznej znajdującej się na parterze w budynku oddziału sanatoryjnego. Należy dokonać zakupu żetonu na portierni głównej.

4.4 W załączeniu druki potrzebne podczas przyjęcia pacjenta do ŚCRU ;

  1. Załącznik Nr 1. Upoważnienie-Oświadczenie
  2. Załącznik Nr 2. Oświadczenie o przyjmowaniu leków własnych
  3. Załącznik Nr 3. Ocena ryzyka zakażenia w chwili przyjęcia

5. Pobyt

Pierwszy osobodzień rozpoczyna się od godz. 14 00 (obiad pierwszego dnia wydawany jest do godz. 15.00) ostatni osobodzień kończy się o godz. 12:00.

Badanie lekarskie odbywa się do 24 godzin po przyjęciu, zabiegi wykonywane są przez 18 dni (w ostatnim dniu również).

5.1 Pacjent podczas pobytu w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym ma zapewnioną :

  1. całodobową opiekę medyczną (lekarską i pielęgniarską) ;
  2. na czas pobytu pacjent otrzymuje: kartę zabiegów rehabilitacyjnych, prześcieradło rehabilitacyjne, ręcznik z logo ośrodka przeznaczony na zbiegi rehabilitacyjne.
  3. pacjent przebywający na leczeniu uzdrowiskowym sanatoryjnym ma zagwarantowane 54 zabiegi na czas turnusu w ilości 3 zabiegi dziennie (w tym jeden zabieg dziennie z użyciem surowców naturalnych) .

ŚCRU dysponuje  następującymi zabiegami z użyciem surowców naturalnych:

- inhalacje solankowe

- kąpiel solankowa

- okłady borowinowe

- krenoterapia (leczenie woda mineralna „Jan”)

- sucha kąpiel kwasowo-węglowa

Basen pływacki i do ćwiczeń aktualnie jest nieczynny – zabiegi w basenie nie są ordynowane.

 Zabiegi ordynuje lekarz po zbadaniu pacjenta i zgodnie z rozpoznaniem głównym. Rozpoznanie główne znajduje się w skierowaniu i określa je lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe ;

4. Leki podstawowe na wypadek nagłego zachorowania (leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą)

5. 3 posiłki dziennie tj. śniadanie, , obiad, , kolację (diety stosowne do schorzenia) godziny posiłków: śniadanie – 7.30, obiad – 12.30, kolacja -17.00

6. Organizacja czasu wolnego: obiekty ( siatkówka plażowa, piłka nożna na boisku  siatkówka na sali gimnastycznej, koszykówka na sali gimnastycznej) znajdujące się na terenie ŚCRU są dostępne  nieodpłatnie dla pacjentów oddziału sanatoryjnego w okresie od 01.05. do 30.10. Zwiedzanie okolicy w tym wycieczki ( piesze ,autokarowe ) ,grille ,ogniska organizowane są  odpłatnie przez firmę zewnętrzną ( spotkanie informacyjne w dniu przyjazdu o godzi 17 20 po kolacji )

7. Na terenie Centrum znajduje się kawiarenka dostępna dla pacjentów. (poziom 0) oraz kaplica (poziom -1)

8. ŚCRU nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe oraz pieniądze.

10. W przypadku nagłego zachorowania  pacjent niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę dyżurującą . W pokojach pacjentów znajdują się przywoływacze. Dyżurka pielęgniarska czynna dobę.

11. Informacje na temat badania lekarskiego, zabiegów i innych spraw medycznych  udzielane są przez pielęgniarki  dyżurujące.

12. W okresie pobytu pacjenta poza obiektem ŚCRU  Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, szkody przez niego wyrządzone oraz pogorszenie się jego stanu zdrowia.

13. Spożywanie alkoholu i środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie ŚCRU jest zabronione. Spożywanie alkoholu i stosowanie środków odurzających  stanowi podstawę do relegowania pacjenta i pokrycia kosztów pobyt  przez pacjenta w całości kosztów leczenia.

14. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00. Pacjent przebywający  ma obowiązek przebywać na terenie Centrum w godzinach obowiązywania obchodu pielęgniarskiego ( tj. 21:00-22:00 ) oraz ciszy nocnej.

15. Pacjent w godzinach 22:00 do 6:00 jest zobowiązany do zachowania się w sposób nie naruszający ciszy nocnej.

16. Od godz. 2:00 do 6:00 drzwi zewnętrzne Centrum są zamknięte.

17. Pacjent ma możliwości dokupienia zabiegów po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Cennik zabiegów  dostępnych w Centrum znajduje się na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych na terenie oddziału ( dyżurka pielęgniarska, poziom gabinetów lekarskich).

18. Pacjent przebywający na leczeniu sanatoryjnym zobowiązany jest do obowiązkowego uczestnictwa w przepisanych zabiegach i przestrzegania planowanych godzin zabiegów.

19. Pacjent zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania wskazań lekarskich . Niedopuszczalne jest więc zmienianie czasu trwania i rodzaju zabiegów zleconych przez lekarza prowadzącego.

20. Wyjazd pacjenta z ŚCRU odbywa się do godziny 12.00 w ostatnim dniu turnusu.

W dniu wyjazdu pacjent opuszczający oddział zobowiązany jest do zgłoszenia się do dyżurki pielęgniarskiej w celu dokonania formalności porządkowych związanych z opuszczeniem pokoju (zdanie kluczy ) oraz uzyskaniem dokumentacji medycznej (zdanie karty zabiegowej, otrzymaniem karty informacyjnej z leczenia w 2 egzemplarzach )

W razie wcześniejszego wypisu należy napisać podanie o wcześniejszy wyjazd z uzasadnieniem przyczyny skrócenia turnusu (w dniu przyjęcia lub  co najmniej na 5 dni przed koniecznością wcześniejszego wyjazdu) pisemnie i przekazanie podania do dyżurki pielęgniarskiej lub mailem na adres: (oddzial-c@scru.pl)

Za wcześniejszy wyjazd zostaną naliczone koszty w wysokości 172,50 zł za każdy niewykorzystany osobodzień. Częściowa dopłata do zakwaterowania i wyżywienia nie  jest zwracana.

 

Załącznik nr 1:

ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o

Imię i nazwisko:

PESEL:                                                                        Nr. Ks. Gł.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przyjęcie mnie/mojego dziecka/podopiecznego*do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

*właściwe podkreślić

OŚWIADCZENIE

Zostałem/łam poinformowany/a o przysługujących prawach i obowiązkach pacjenta. Prawa pacjenta oraz Regulamin Porządkowy dostępne są do wglądu w dyżurkach pielęgniarskich w poszczególnych komórkach organizacyjnych Centrum.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany/a           upoważniam        nie upoważniam

do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych:

1.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

2.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

3.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnegoi

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany/a           upoważniam         nie upoważniam

do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej. Udostępnienie obejmuje prawo do wglądu,uzyskiwania wyciągów i odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

1.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

2.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

3.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody* na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie „imię i nazwisko" w miejscach wynikających z procesu udzielanych świadczeń zdrowotnych np. : identyfikator, rama łóżka, opis „kroplówki", opis strzykawki z lekiem.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

*właściwe podkreślić

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości zmiany wyżej wymienionych oświadczeń w każdej chwili.

                                                                                                                                                                                                        Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

ZOBOWIĄZANIE

W przypadku wcześniejszego opuszczenia Centrum lub dyscyplinarnego wydalenia za nieprzestrzeganie Regulaminu Centrum oraz Szkoły sanatoryjnej** zobowiązuję się do pokrycia w całości kosztów skierowania (niewykorzystanych osobodni).

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z cennikiem usług Centrum oraz zasadami odpłatności w przypadkach wskazanych powyżej.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

*dotyczy wyłącznie dzieci uczęszczających do szkoły

OŚWIADCZENIE

W trakcie leczenia w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym w Rabce - Zdroju nie będę korzystał/a z innych świadczeń medycznych (nie dotyczy świadczeń wykonywanych na zlecenie lekarzy Centrum w trakcie hospitalizacji i stanowiących całość procesu leczenia).

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

Podczas hospitalizacji nie będę stosował(a) substancji takich jak suplementy diety, zioła i wyciągi roślinne, narkotyki, dopalacze, używki czy sok grejpfrutowy w celu uniknięcia niekorzystnych interakcji pomiędzy podawanymi mi lekami, a tymi środkami.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych w Śląski Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz że zostałem/łam poinformowany/a o dostępności ww. informacji na stronie internetowej Centrum www.scru.pl oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich obszarach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

ZDODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

a, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ mojego dziecka przez Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe w Rabce - Zdroju Sp. z o.o. w publikacjach, w prasie oraz w internecie, jak również w przygotowywanych przez Centrum akcjach i materiałach promocyjnych i /lub reklamach wyłącznie na potrzeby ŚCRU.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE DZIECI

Proszę o udostępnienie posług religijnych - Msza św. w niedzielę święta oraz lekcji religii w szkole.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam/nie        wyrażam*        zgody       na       uczestnictwo        mojego       dziecka      na       udział       w        wycieczce  pieszej i autokarowej (koszt ok. 40 zł) w czasie pobytu w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*właściwe podkreślić

Zostałam/em poinformowana/y, że personel Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przywiezione przez dziecko np. laptop, tablet, aparat fotograficzny, komórka.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zobowiązuję się ponieść odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2:

                  ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE  im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

Oświadczenie                          

o  samodzielnym przyjmowaniu/podawaniu leków własnych

Imię i nazwisko: .................................................................. PESEL .................................. Nr Ks. Gł.........................

Oświadczam, że leki własne będę zażywać sam/a (podawać osobiście mojemu dziecku) oraz że będą one przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta w sposób bezpieczny, bez możliwości dostępu do nich osób trzecich.  Oświadczam,  że ponoszę  pełną odpowiedzialność za  dawkowanie,  przyjmowanie i przechowywanie leków własnych.

Rabka - Zdrój, dn....................................................

Czytelny podpis pacjenta/opiekuna

 

Prosimy o wpisanie wszystkich stosowanych leków wraz z dawkowaniem.

Lp.

Nazwa Leku

Dawkowanie

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

 

Uwagi: .......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

Rabka - Zdrój, dn....................................................

Czytelny podpis osoby zgłaszającej uwagi

 

PJ-ZD-55-06.2019-El-P

 

 

Załącznik nr 3:

ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOW im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

Pieczątka komórki organizacyjnej

OCENA RYZYKA ZAKAŻENIA W CHWILI PRZYJĘCIA

Imię i nazwisko: ............................................................................................

PESEL: ....................................................                         Nr. Ks. Gł............................................

kontakt z chorobami zakaźnymi w ciągu ostatnich 3 tygodni

cukrzyca

pobyt poza granicami kraju w ciągu ostatnich 6 miesięcy

antybiotykoterapia w ciągu ostatnich 3 miesięcy

choroba nowotworowa

korzystanie z usług placówek ochrony zdrowia w ostatnich 6 miesiącach

otyłość/niedożywienie

przewlekłe zakażenie i choroby autoimmunologiczne

immunosupresja

jatrogenne czynniki zakażenia(cewnik moczowy, naczyniowy, rurka tchawicza, stomia)

implanty

uszkodzenie skóry (w tym rozległe blizny, tatuaże, kolczykowanie)

uzależnienia (alkoholizm, narkomania)

zaniedbania higieniczne

przebyty uraz (otwarty, zamknięty), krwotok(z przyczyn urazowych lub chorobowvch)

niewydolność nerek/dializoterapia

nietrzymanie moczu/kału

korzystanie z usług gabinetów niemedycznych (fryzjer, kosmetyczka, gabinet tatuażu) w ostatnich 6 miesiącach

niedokrwienie kończyn

brak szczepień zgodnie z kalendarzem szczepień

□       inne      jakie........................................................................................................

Ryzyko: 0 - 2 - ryzyko niskie        3 - 6 - ryzyko średnie         7  - ryzyko wysokie

Pacjenci z wysokim ryzykiem zakażenia powinni być zgłoszeni niezwłocznie do Zespołu Kontroli Zakażeń   Szpitalnych. (tel. wew. 311, 209).

Rabka-Zdrój, dnia                              podpis i pieczątka lekarza                                                  Podpis opiekuna/ przedstawiciela ustawowego

PJ-ZD-25-06.2019-El-P