Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 Śląskie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowe
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju

ul. Dietla 5
34-700 Rabka-Zdrój

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS; Nr KRS 0000444064; NIP 7352856672
Kapitał zakładowy 29 108 000,00 zł w całości opłacony

Kontakt

Centrala
tel. +48 18 26 76 300

Sekretariat
tel. +48 18 26 76 300 wew. 122
fax +48 18 26 77 469
sekretariat@scru.pl

Konto do wpłat dla pacjentów i klientów indywidualnych:

69 8815 0002 0000 0014 4371 0043

Konta ogólne:

BS Raba Wyżna 39 8815 0002 0000 0014 4371 0001
ING Bank Śląski 75 1050 1100 1000 0090 3149 1138