Zarząd

 

Zarząd:

Jarosław Wieszołek - Prezes Zarządu

 

 

Rada Nadzorcza:

  • Jan Rzymełka - Przewodniczący

  • Aleksander Guła - Z-ca Przewodniczącego

  • Jerzy Woch - Sekretarz