Sanatorium dla dzieci

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem turnusy 21-dniowe

Ośrodek dysponuje oddziałem  dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przebywających na leczeniu pod opieką rodziców lub opiekunów.
Oferowane są tam m.in. zabiegi:

  • gimnastyka korekcyjna,
  • oddechowa,
  • inhalacje solankowe i lekowe,
  • ćwiczenia w baseniku,
  • zabiegi fizykoterapeutyczne,
  • masaże suche,
  • hydroterapia (w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego).

Jak przyjechać

Aby przyjechać do Centrum poprzez refundację kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z prośbą o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Następnie skierowanie to należy przesłać do Wojewódzkiego Oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu otrzymają Państwo powiadomienie o terminie leczenia. 
Dziecko na leczenie przywozi i odbiera po zakończonym leczeniu wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. W przypadku zastępstwa należy przedstawić pisemne upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzone notarialnie.
Koszty przejazdu zarówno dziecka jak i opiekuna pokrywa ubezpieczony.
Opiekun dziecka ponosi 100% kosztów pobytu w Centrum ( zakwaterowanie, wyżywienie i opłata klimatyczna ). Opiekun pracujący wyjeżdża w ramach posiadanego urlopu wypoczynkowego lub urlopu bezpłatnego.