Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ w ŚCRU od dnia 1.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - psycholog (10.01.19r.)
Szczegółowe warunki konkursu - psycholog (10.01.19r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - psycholog (10.01.19r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - psycholog (10.01.19r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - psycholog (10.01.19r.)
Wzór umowy psycholog - Załącznik Nr 4 - psycholog (10.01.19r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych