Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju realizuje projekt zatytułowany Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej.

Wartość projektu wynosi 2 919 086,34 złotych, a wartość kosztów kwalifikowanych 2 381 974,46 złotych. Z kolei przyznane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 203 326,31 złotych, co stanowi 92,5% wartości kosztów kwalifikowanych.

Projekt, realizowany jest w ramach poddziałania 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych RPO WM na lata 2014 – 2020, zakłada gruntowną modernizację modernistycznego założenia parkowego wokół budynków Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, w taki sposób, aby podkreślić jego surrealistyczną formę oraz wzbogacić przestrzeń parkową o nowe urządzenia - ważne z punktu widzenia dwóch najważniejszych grup kuracjuszy tj. dzieci (strefy rekreacji) oraz dorosłych (nowe urządzenia do inhalacji solankowych, aromaterapii, helioterapii, kinezyterapii), a także nowe elementy promujące przyrodę i architekturę małopolskich uzdrowisk.

W ramach projektu planuje się m.in. przebudowę i budowę ciągów spacerowych, rewitalizację parkowej zieleni wraz z szeregiem nowych nasadzeń, budowę elementów małej architektury i lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: trawiastych tarasów do helioterapii, tężni solankowej, trzech ścieżek edukacyjnych, a także budowę placu zabaw i boisk dla najmłodszych kuracjuszy powracających do zdrowia w Śląskiem Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym.

Ważnym elementem projektu będzie integracja założenia parkowego wokół ŚCRU z istniejącym Parkiem Zdrojowym zarządzanym przez Gminę Rabka-Zdrój, tak aby poszerzać tereny uzdrowiskowe dostępne w mieście i wzbogacać rabczańską ofertę lecznictwa uzdrowiskowego.

Realizacja projektu znacząco poprawi atrakcyjność oferty leczniczo-sanatoryjnej świadczonej przez Śląskiem Centrum, a także wzmocni konkurencyjność samej Rabki-Zdrój jako miejscowości o cennych walorach uzdrowiskowo-turystycznych.

Zakończenie projektu i oddanie kuracjuszom, turystom i mieszkańcom Rabki-Zdroju zrewitalizowanego założenia parkowego przewidziano na wiosnę 2021 roku.

Działania realizowane w ramach projektu Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020