Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Szanowni Państwo,

Na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczamy informacje o Funduszu Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim.

Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć. Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Kwoty te będą corocznie waloryzowane.

 Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta (https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych).