Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie


PLIKI DO POBRANIA DLA PACJENTÓW:


ANKIETA DLA PACJENTA


 

 

Zarządzenie Nr 6/2015

 dotyczy:

  1. Kosztów zakwaterowania dziecka (bez skierowania) powyżej 2 roku życia, a poniżej 3 roku zycia,
  2. Stawek kosztów noclegów pacjentya w oddziale uzdrowiskowym szpitalnym (oddział B) w razie wcześniejszego przyjazdu,
  3. Wcześniejszego wyjazdu i późniejszego przyjazdu pacjentów na leczenie uzdrowiskowe (Oddział A, Oddział B, Oddział C, Oddział D).

  STR 1    STR 2

  Aneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2015

1. Wstęp.

O uzdrowiskowym charakterze Rabki zadecydowały bogactwa przyrody. Złoża chlorowo-sodowo-jodkowo-bromkowych solanek należą do jednych z najsilniejszych w Europie. Tutejszy region cechuje się wyjątkowo korzystnym klimatem, na którego wpływ ma stopień usłonecznienia (ok. dwóch tysięcy godzin rocznie) oraz zalesienie (trzydzieści trzy procent powierzchni gminy). Rabka, to również stolica Gorców - górzystego regionu, gdzie utworzono Gorczański Park Narodowy obfitujący w rzadko spotykane gatunki roślin i zwierząt.

Historia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty sięga okresu międzywojennego, gdzie uzdrowisko cieszy się już sławą międzynarodową. W 1924 roku przedstawiciel PCK okręgu śląsko-dąbrowskiego zakupił pierwsze parcele pod budowę zakładu dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Kolejne lata przynoszą dalszy rozwój Centrum. Powstają nowe budynki sanatoryjne, a w roku 1973 zostaje oddana do użytku szkoła podstawowa.

Obecnie Centrum przyjmuje jednorazowo kilkaset małych pacjentów miesięcznie.

Uwaga, na terenie Centrum znajduje się parking niestrzeżony, płatny. Niepełnosprawni nie są zwolnieni z opłaty parkingowej.


2. Profil.

2.1. Kogo leczy Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe ?

Szpital specjalizuje się w leczeniu wad postawy, leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych oraz otyłości u młodzieży i dorosłych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz od 1 stycznia 2011 r. otworzył oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla dorosłych i Przychodnię Rehabilitacyjną.


2.2. Profil i rodzaje zabiegów.

Oferujemy leczenie takich schorzeń jak:

- wady postawy (w tym: boczne skrzywienie kręgosłupa),
- schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
- alergie,
- astma oskrzelowa,
- otyłość u dzieci do lat 18,
- choroby reumatyczne u dorosłych.

Zabiegi, jakie oferuje Centrum w zależności od typu schorzenia:

- dla wad postawy: zabiegi podstawowe - gimnastyka korekcyjno-oddechowa, ćwiczenia w basenie (pływalnia), masaż suchy, inhalacje solankowe oraz zabiegi fizykoterapeutyczne w zależności od potrzeb indywidualnych, hydroterapia,
- dla schorzeń dróg oddechowych, astmy oskrzelowej, schorzeń przewodu pokarmowego i nerek: zabiegi podstawowe - gimnastyka oddechowa, ćwiczenia w basenie, inhalacje solankowe i lekowe, spirometria w oddz. astmy oskrzelowej, gimnastyka ogólnorozwojowa.

Oferowane są tam m.in. zabiegi: gimnastyka korekcyjna, oddechowa, inhalacje solankowe i lekowe, ćwiczenia w baseniku oraz zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże suche, hydroterapia (w zależności od wskazań).


3. Wymogi Centrum w stosunku do dziecka.

3.1. Uwagi ogólne.

Zakładanym efektem kuracji w uzdrowisku powinna być poprawa ogólnego stanu zdrowia dziecka, a w szczególności:

- polepszenie ogólnego samopoczucia - zarówno fizycznego jak i psychicznego,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych,
- usprawnienie ruchowe,
- zmniejszenie dawki i rodzajów dotychczas przyjmowanych leków.

W tej sytuacji pobyt w uzdrowisku należy traktować jako kontynuację i dopełnienie leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, nie jako wczasy dla dziecka. Dziecko zatem powinno:

- obowiązkowo przestrzegać regulaminu uzdrowiska,
- bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarskich,
- skrupulatnie zachowywać ustaloną przez lekarza dietę,

- systematycznie korzystać z zaleconych zabiegów balneologicznych i fizyko-terapeutycznych,

- aktywnie uczestniczyć w codziennej gimnastyce ogólnorozwojowej, która jest obowiązkowa,

- brać udział w spacerach pod nadzorem wychowawców lub pielęgniarek.

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym trwa 27 dni a jego koszt w całości pokrywa właściwy dla miejsca zamieszkania Oddział NFZ. Koszty przejazdu dziecka ponosi ubezpieczony.


3.2. Co dziecko przyjeżdżające do Centrum powinno przedłożyć?

Dziecko przyjeżdżające do ŚCR-U powinno przedłożyć w Centrum:

1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez NFZ (w formacie pff gotowe do pobrania).

2. Stale pobierane leki na cały okres pobytu.

3. Zaświadczenie z macierzystej szkoły informujące, do której klasy uczęszcza dziecko, jakie osiąga wyniki w nauce oraz opinię wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa (jeżeli posiada).

4. Dokumenty przedstawiające dotychczasowy przebieg leczenia, a zwłaszcza karty informacyjne, karty badań radiologicznych, a w przypadku, gdy dziecko miało robione RTG kręgosłupa prosimy o dołączenie do dokumentacji. Dokumenty te będą zwrócone rodzicom.

5. Seria i numer legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny, nr renty, emerytury.

6. Nr polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków lub w razie braku ubezpieczenia oświadczenie rodziców, że nie będą rościć pretensji w razie wypadku dziecka w Ośrodku.


3.3. Przygotowanie dziecka.

Prosimy, aby mały pacjent posiadał:

1. 4 zmiany bielizny dziennej,
2. 2 zmiany bielizny nocnej (wskazane piżamy),
3. 2 komplety odzieży wierzchniej zależnie od pory roku oraz odpowiednie nakrycie głowy,
4. 1 dres i 1 sweter,

5. 2 pary butów (zależnie od pory roku), dzieci posiadające wkładki ortopedyczne powinny je przywieźć ze sobą,

6. Pantofle, spodenki i koszulki gimnastyczne na zmianę, obuwie sportowe "halówki",
7. Kostium kąpielowy i czepek gumowy obcisły (dotyczy wszystkich),
8. 2 ręczniki,
9. Grzebień, szczoteczkę i pasta do zębów, kubek, szampon, mydło toaletowe, chusteczki do nosa,
10. Książki, zeszyty, przybory szkolne, farby, pędzelki, kredki do malowania,
11. Bagaż z odzieżą musi zawierać spis rzeczy.
12. Odzież dziecka powinna być podpisana.

3.4. Wartościowe przedmioty.

Dziecko nie powinno przywozić ze sobą wartościowej odzieży, drogich zabawek, przedmiotów wartościowych, takich jak: magnetofony, radia, biżuteria, aparaty fotograficzne, zegarki, itp., gdyż Dyrekcja Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności w razie ich zepsucia lub zaginięcia.


3.5. Pieniądze.

Pieniądze, które dziecko przywozi ze sobą winno oddać w depozyt kasowy prowadzony przez wychowawcę grupy. W kwocie tej przeznaczonej na własne wydatki dziecka (przybory szkolne, owoce, słodycze, itp.) należy uwzględnić 30 zł. na program kulturalny (autokarowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, spektakle teatralne, seanse filmowe, zwiedzanie muzeum regionalnego, itp.). Brak pieniędzy uniemożliwi uczestniczenie dziecka w wymienionych imprezach.


3.6. Nie mogę wysłać dziecka, co począć?

W razie rezygnacji proszę odesłać dokumenty do odpowiedniego Oddziału Funduszu.


3.7. Szkody wyrządzone przez dziecko.

Za szkody wyrządzone przez dzieci w Sanatorium ponoszą odpowiedzialność pieniężną rodzice lub opiekunowie.


3.8. Przedwczesne zabranie dziecka.

Rodzice lub opiekunowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny zabiorą dziecko przed końcem turnusu mogą być zobowiązani do opłacenia stawki dziennej za każdy niewykorzystany dzień pobytu.


3.9. Skargi, wnioski.

W sprawie skarg i wniosków prosimy zwracać się do Ordynatorów Oddziałów lub Dyrekcji Centrum.


3.10. Noclegi, obiady gościnne dla opiekunów.

Przy ŚCR-U znajduje się budynek hotelowy, z którego można korzystać w miarę wolnych miejsc za odpłatnością (rezerwacja noclegów w dni powszednie od godz. 7:00 do 20:00, tel.: 0-18 26 76 300. Odwiedzający mogą także korzystać z obiadu gościnnego za odpłatnością po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Żywienia do godz. 9:00 danego dnia.


4. Plan dnia dziecka.

4.1. Zabiegi rehabilitacyjne.

I. Zabiegi kinezyterapeutyczne od 7:00 do 14:35
II. Zajęcia na basenie od 7:00 do 14:35
III. Zabiegi fizykoterapeutyczne od 8:00 do 18:00
IV. Hydroterapia od 7:00 do 14:35
V. Masaże lecznicze od 7:00 do 14:35,
VI. Balneoterapia.

Ad: I

1. Gimnastyka ogólnorozwojowa na sali lub w terenie.
2. Gimnastyka indywidualna.
3. Gimnastyka oddechowa (grupy o podobnej dysfunkcji fizycznej).
4. Gimnastyka korekcyjna.
5. Gimnastyka przyrządowa (rotor, drabinki, skrzynie, ławeczki).

Ad: II

1. Ćwiczenia grupowe w basenie kinezyterapeutycznym.

Ad: III

1. Zabiegi fizykoterapeutyczne zależne od wskazań lekarskich:

diadynamik,
jonoforeza,
galwanizacja,
prądy interferencyjne,
prądy Kotza,
elektrostymulacja,
prądy impulsowe: Trauberta, Tens,
tonoliza,
laser,
naświetlanie lampą SOLUX,
naświetlanie lampą Bioptron,
naświetlanie lampą Q-Light,
naświetlanie lampą Solaris,
diatermia,
pole magnetyczne: magnetronik,
magnetostymulacja - Viofor,
ultradźwięki,
ultrafonoforeza,
krioterapia miejscowa CO2,
krioterapia miejscowa azotem.
 
 
Ad: IV

hydroterapia:

  • Kąpiel wirowa kończyn dolnych,
  • Kąpiel wirowa kończyn górnych,
  • Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego,
  • Kąpiel perełkowa,
  • Natrysk biczowy szkocki,
  • Natrysk stały płaszczowy.

balneoterapia:

  • Okłady borowinowe - plastry


Ad: V

1. masaż suchy: klasyczny, segmentarny oraz limfatyczny.

Ad: VI

1. krenoterapia (kuracja pitna).

4.2. Program leczenia klimatycznego.

Czas dziecka wolny od:

zabiegów wykonywanych przez personel medyczny,
zajęć prowadzonych przez dział rehabilitacji,
zajęć dydaktycznych w szkole,

wypełniony jest przez pedagogów - terapeutów (w 7 dniach tygodnia od godziny 8 do godziny 20, latem do 21). Pozalekcyjnymi Zajęciami Wychowawczymi objęte są wszystkie dzieci. W sanatorium ważnym elementem jest leczenie klimatyczne. Łączy, bowiem pobyt na świeżym powietrzu z poznawaniem kultury regionu podhalańskiego.


4.3. Program postępowania u dzieci z otyłością.

1. Aktywność fizyczna w formie zajęć na basenie oraz na sali gimnastycznej lub w terenie (w zależności od warunków). Aktywność fizyczna pod postacią rozłożenia dziennej porcji treningu na kilka sesji, oraz umiarkowana intensywność ćwiczeń, co skutecznie zachęca otyłe osoby do wysiłku (ćwiczenia pod kontrolą wykwalifikowanej kadry rehabilitantów).

2. Dieta 1100 do 1300 kcal - w połączeniu z treningiem ruchowym - pozwala na osiągnięcie ujemnego bilansu energetycznego, przy zaspokojeniu zapotrzebowania w składniki odżywcze (jadłospisy przygotowywane przez dietetyka).


3. Opieka psychologa:

a. behawioralne podejście uzasadniające ograniczenia dietetyczne i zwiększenie aktywności fizycznej,

b. motywacyjne podejście do radzenia sobie ze stresem.

4. Profilaktyka zagrożeń związanych z otyłością:

a. cukrzycy (kontrola poziomu glukozy, ewentualnie dalsza diagnostyka),

b. hipercholesterolemii (pomiar cholesterolu całkowitego i jego frakcji trójglicerydów),

c. nadciśnienia tętniczego (systematyczna kontrola ciśnienia),
d. wad postawy (wczesna diagnostyka zmian ukierunkowana fizjoterapią).

5. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.


5. Wymogi formalne.

5.1. Załącznik do pobrania.


Zobowiązanie

Oświadczenie


6. Pobyt odpłatny dziecka.
 

Pobyt obejmuje zabiegi lecznicze wg wskazań lekarza, wyżywienie, zakwaterowanie, całodobowa opieka medyczną, opiekę wychowawców. Cena, termin pobytu (turnusu) do uzgodnienia pod numerem telefonu:


Ewidencja Ruchu Chorych:

(18) 26 76 149
(18) 26 76 300 wew. 222.

Pobyt odpłatny dziecka w niczym się nie różni od leczenia refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


7. Pozostała oferta.

7.1. Udzielamy zabiegów w trybie ambulatoryjnym dla dorosłych i dzieci.7.2. Za odpłatnością można korzystać z zabiegów:

1 Badanie elektrokardiograficzne EKG (bez opisu)
2 Badanie spirometryczne (krzywa przepływ-objętość)
3 Drenaż limfatyczny
4 Masaż klasyczny częściowy
5 Diadynamik
6 Jonoforeza
7 Lampa Solux
8 Lampa Bioptron
9 Lampa Bio-V
10 Magnetronic
11 Inhalacje indywidualne solankowe

8. Turnusy rehabilitacyjne.

Zapraszamy na 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Centrum jest uprawnione do przyjmowania niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne (wpis nr OD/12/0040/10 ważny do 01.10.2013 r.) :

- z upośledzeniem umysłowym (stopnia lekkiego),
- z chorobami układu oddechowego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu pokarmowego

oraz do organizowania turnusów rehabilitacyjnych (wpis nr OR/12/0027/10 ważny do 04.08.2013 r.) :

- z dysfunkcja narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z upośledzeniem umysłowym (stopnia lekkiego),
- z chorobami układu pokarmowego,
- z chorobami układu oddechowego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z chorobami neurologicznymi,
- ze schorzeniami dermatologicznymi.

Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie (5 posiłków dziennie) całodobowa opiekę lekarsko-pielęgniarską, zabiegi lecznicze (minimum 3 dziennie).


Harmonogram i cena turnusów - wg indywidualnych uzgodnień pod nr tel.: 18 26 76 149.

Opiekun ponosi oddzielnie koszt zakwaterowania w zależności od rodzaju pokoju.