Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Szanowni Państwo,

z uwagi na wejście do stosowania z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO); oraz Ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe  udostępnia informacje w zakresie  przetwarzania danych osobowych w Centrum dotyczących:

  • danych administratora,
  • danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych,
  • Celu przetwarzania danych osobowych i podstawie prawnej przetwarzania,
  • Informacji o odbiorcach danych osobowych,
  • Okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane,
  • Prawie przysługującym osobom powierzającym dane w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
  • Informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.


We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym w Rabce - Zdroju można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, Panem Grzegorzem Pająk, adres e-mail gpajak@volvox.pl

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi:

Dane osób kontaktujących się z ŚCRU
Dane osobowe osób fizycznych zawierających umowę cywilnoprawną
Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie
Dane osobowe osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta
Dane osobowe pacjentów
Dane osobowe pracowników