Zarząd

 

Zarząd:

Jarosław Wieszołek - Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 219 paragraf 1 i art. 382 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Rada Nadzorcza uprawniona jest do czuwania nad prawidłowością wszelkich procesów zachodzących w Spółce.

Skład Rady Nadzorczej ŚCRU Rabka-Zdrój sp. zo.o.

1. Ilona Łuczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Antoni Róg - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Patrycja Kowalska - Sekretarz Rady Nadzorczej

4.  Agata Konca - Członek Rady Nadzorczej