Certyfikaty

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe po raz kolejny uzyskało Certyfikat Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie całego zespołu w prace związane z wdrażaniem procedur i udoskonaleń w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

System Zarządzania Jakością umożliwia osiąganie wyznaczonych celów, ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług w naszym Centrum.

Cele polityki jakościowej realizowane są poprzez:

  • ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług zdrowotnych:
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel,
  • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
  • zwiększenie liczby zadowolonych Pacjentów dzięki lepszemu poznaniu ich wymagań i oczekiwań,
  • podnoszenie możliwości diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych dzięki modernizacji oraz zakupom nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej,
  • zdobywanie środków na prowadzenie statutowej działalności; zakupy, remonty, inwestycje itp.

Procedura odnowienia certyfikatu jest czynnikiem mobilizującym do kontynuacji wszystkich rozpoczętych i realizowanych procesów wpływających na jakość świadczonych usług oraz wysoki poziom zadowolenia pacjentów.

Praktyczne ujęcie normy jakościowej w ŚCRU przekłada się na indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz zapewnienie kompleksowej opieki. Zarząd Spółki na bieżąco analizuje podejmowane działania, co umożliwia ciągłe doskonalenie i rozwój, a także dostosowanie świadczeń do aktualnych potrzeb Pacjentów, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań.

Otrzymany Certyfikat Zarządzania Jakością to nie tylko wyróżnienie ale i zobowiązanie naszego Centrum w dążeniach do spełniania najwyższych standardów w opiece nad pacjentami.