Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe po raz kolejny uzyskało Certyfikat Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015. Ponadto mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo informacji Zarząd Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. opracował, wdrożył i zamierza doskonalić Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001 oraz ISO 27001 .

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie całego zespołu w prace związane z wdrażaniem procedur i udoskonaleń w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Zintegrowany System Zarządzania umożliwia osiąganie wyznaczonych celów, ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług w naszym Centrum, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Cele polityki jakościowej realizowane są poprzez:

 • ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług zdrowotnych:
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
 • zwiększenie liczby zadowolonych Pacjentów dzięki lepszemu poznaniu ich wymagań i oczekiwań,
 • podnoszenie możliwości diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych dzięki modernizacji oraz zakupom nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej,
 • zdobywanie środków na prowadzenie statutowej działalności; zakupy, remonty, inwestycje itp.

Cele polityki bezpieczeństwa informacji realizowane są poprzez:

 • zapewnienie ochrony danych i informacji, w tym danych osobowych, przed nieupoważnionym dostępem;
 • zapewnienie poufności, dostępności i integralności danych i informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w ŚCRU zgodnie z wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego;
 • zapewnienie, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych i informacji, w tym danych osobowych, są organizowane dla Użytkowników na odpowiednim poziomie;
 • zapewnienie możliwości rejestracji wszelkiego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa danych i informacji, w tym danych osobowych;
 • zapewnienie, że wszelkie naruszenia bezpieczeństwa danych i informacji, w tym danych osobowych oraz słabe punkty SZBI są raportowane i badane;
 • zapewnienie, że zachowanie ciągłości realizacji zadań odbywa się w oparciu o udokumentowane plany, weryfikowane i testowane w stopniu umożliwiającym potwierdzenie ich przydatności;
 • zapewnienie, że poziom bezpieczeństwa danych i informacji, w tym danych osobowych jest podnoszony wraz z rozwojem SZBI.

Procedura odnowienia certyfikatu i zdobywania kolejnych jest czynnikiem mobilizującym do kontynuacji wszystkich rozpoczętych i realizowanych procesów wpływających na jakość świadczonych usług oraz wysoki poziom zadowolenia pacjentów.

Praktyczne ujęcie normy jakościowej oraz bezpieczeństwa informacji w ŚCRU przekłada się na indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz zapewnienie kompleksowej opieki. Zarząd Spółki na bieżąco analizuje podejmowane działania, co umożliwia ciągłe doskonalenie i rozwój, a także dostosowanie świadczeń do aktualnych potrzeb Pacjentów, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań.

Otrzymane Certyfikaty Zarządzania Jakością oraz bezpieczeństwa informacji to nie tylko wyróżnienie ale i zobowiązanie naszego Centrum w dążeniach do spełniania najwyższych standardów w opiece nad pacjentami.

 

Certyfikat (PN-EN ISO/IEC 27001:2017 - PCA)