Certyfikaty

W listopadzie 2017 r. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe  poddało się ponownej dobrowolnej zewnętrznej ocenie przez wykwalifikowany zespół audytorów United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego audytu z dniem 20 listopada 2017 roku Centrum otrzymało Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie zgodności z normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 raz OHSAS 18001:2007.

Procedura odnowienia certyfikatów jest czynnikiem mobilizującym do kontynuacji wszystkich rozpoczętych i realizowanych procedur wpływających na jakość świadczeń zdrowotnych
i wysoki poziom zadowolenia pacjentów.

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością

Cele polityki jakościowej realizowane są poprzez:

  • ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług zdrowotnych:
    - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel,
    - organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
  • zwiększenie liczby zadowolonych Pacjentów dzięki lepszemu poznaniu ich wymagań
    i oczekiwań,
  • podnoszenie możliwości diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych dzięki modernizacji oraz zakupom nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej,
  • zdobywanie środków na prowadzenie statutowej działalności; zakupy, remonty, inwestycje itp.

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu ISO 14001:2015

Zarządzanie Środowiskiem

W SCRU zidentyfikowano aspekty środowiskowe i podjęto szereg działań prowadzących do zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne. Powstały programy środowiskowe, których celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także zmniejszenie zużycia mediów poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Program gospodarki odpadami określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi, medycznymi i innymi. W ten proces zaangażowani są nie tylko pracownicy szpitala, ale także pacjenci.

Włożyliśmy dużo starań, aby system zarządzania środowiskowego ISO 14001 zaczął przynosić korzyści. Przed nami jeszcze dużo pracy w doskonalenie działań i edukację proekologiczną w trosce o nasze środowisko naturalne.

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu OHSAS 1001:2007
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe  zapewnia bezpieczeństwo pracownikom przez stworzenie odpowiednich warunków pracy. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwala na tworzenie kultury bezpiecznej pracy, identyfikację zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać.