Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH w ŚCRU od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - dyżury lekarskie (7.12.18r.)
SWK - dyżury lekarskie (7.12.18r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - dyżury lekarskie (7.12.18r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - dyżury lekarskie (7.12.18r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - dyżury lekarskie (7.12.18r.)
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 - dyżury lekarskie (7.12.18r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych