Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILTIACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO ORAZ LEKARZA UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA RZECZ WSZYSTKICH PACJENTÓW W ŚCRU od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - p.o. Kierownik Oddz. Reh. Dziennej (11.12.18r.)
SWK - p.o. Kierownik Oddz. Reh. Dziennej - p.o. Kierownik Oddz. Reh. Dziennej (11.12.18r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - p.o. Kierownik Oddz. Reh. Dziennej (11.12.18r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - p.o. Kierownik Oddz. Reh. Dziennej (11.12.18r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - p.o. Kierownik Oddz. Reh. Dziennej (11.12.18r.)
Załącznik Nr 4 Wzór umowy - p.o. Kierownik Oddz. Reh. Dziennej (11.12.18r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych