Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
W Śląskim Centrum wybrano najkorzystniejszą ofertę w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILTIACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO ORAZ LEKARZA UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA RZECZ WSZYSTKICH PACJENTÓW W ŚCRU. Szczegóły zawiadomienia zawiera dokument: Zawiadomienie o wyborze oferty - p.o. kierownik oddziału