Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ  w ŚCRU od dnia 1.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - psycholog (20.12.18r.)
Szczegółowe warunki konkursu - psycholog (20.12.18r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - psycholog (20.12.18r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - psycholog (20.12.18r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - psycholog (20.12.18r.)
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 - psycholog (20.12.18r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych