Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU LEKARZA ASYSTENTA w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ŚCRU od dnia 1.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - Lekarz Asystent (18.03.19r.)
Szczegółowe warunki konkursu - Lekarz Asystent (18.03.19r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - Lekarz Asystent (18.03.19r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - Lekarz Asystent (18.03.19r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - Lekarz Asystent (18.03.19r.)
Załącznik Nr 4 - wzór umowy- Lekarz Asystent (18.03.19r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych