Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH w ŚCRU od dnia 1.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie konkurs - Dyżury lekarskie (18.03.19r.).pdf
Szczegółowe warunku konkursu - Dyżury lekarskie (18.03.19r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - Dyżury lekarskie (18.03.19r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - Dyżury lekarskie (18.03.19r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - Dyżury lekarskie (18.03.19r.)
Załącznik Nr 4 - wzór umowy - Dyżury lekarskie (18.03.19r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych