Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU LEKARZA ASYSTENTA W ODDZIALE C - Uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowej rehabilitacji sanatoryjnej dorosłych w ŚCRU od dnia 1.12.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - lekarz asystent oddział C
Szczegółowe warunki konkursu - lekarz asystent oddział C
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - Asystent Oddział C
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2- AsystentOddział C
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - Asystent Oddział C
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 -  lekarz oddział C

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych