Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH w ŚCRU od dnia 1.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - dyżury lekarskie (16.04.19r.)
Szczegółowe warunki konkursu - dyżury lekarskie (16.04.19r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 dyżury lekarskie (16.04.19r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 dyżury lekarskie (16.04.19r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 dyżury lekarskie (16.04.19r.)
Wzór umowy dyżury medyczne - Załącznik Nr 4 dyżury lekarskie (16.04.19r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych