Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU LEKARZA ASYSTENTA w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ŚCRU od dnia 1.12.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - Lekarz Asystent w Oddziale E
Szczegółowe warunki konkursu ofert-Lekarz Asystent w Oddziale E
Formularz oferty - Załącznik Nr 1- Lekarz Asystent w Oddziale E
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - Lekarz Asystent w Oddziale E
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3- Lekarz Asystent w Oddziale E
Wzór umowy Załącznik Nr 4- Lekarz Asystent w Oddziale E

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych