Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU LEKARZA PEDIATRY W ŚCRU od dnia 1.08.2019 r. do dnia 31.07.2020r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie konkursu ofert - lekarz pediatra (9.07.19r.)
Szczegółowe warunki konkursu - lekarz pediatra (9.07.19r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - lekarz pediatra (9.07.19r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - lekarz pediatra (9.07.19r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - lekarz pediatra (9.07.19r.)
Załącznik Nr 4 - wzór umowy - lekarz pediatra (9.07.19r.)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - konkurs ofert

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych