Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU LEKARZA ASYSTENTA w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ŚCRU od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.07.2021 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach: 

Ogłoszenie - konkurs - lekarz asystent w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (15.06.20r.)
Szczegółowe Warunki Konkursu - lekarz asystent w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (15.06.20r.)
Załącznik nr 1-Formularz oferty - lekarz asystent w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (15.06.20r.)
Załącznik nr 2-Oświadczenie oferenta - lekarz asystent w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (15.06.20r.)
Załącznik nr 3-Formularz cenowy - lekarz asystent w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (15.06.20r.)
Załącznik nr 4-Wzór umowy - lekarz asystent w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (15.06.20r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych