Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE LOGOPEDII W ŚCRU od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - logopeda
Szczegółowe warunku konkursu - logopeda
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - logopeda
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - logopeda
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - logopeda
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 - logopeda

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych