Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie  informujemy, że  planujemy  zniszczenie (  brakowanie ) dokumentacji medycznej z lat 1994-2000  pacjentów leczących się w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. ( poprzednia nazwa Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty ).

Osoby zainteresowane odbiorem oryginałów dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji) mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku ( wzór wniosku do pobrania ) w siedzibie ŚCRU im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o., za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres archiwum@scru.pl w terminie do dnia 31.01.2023 roku.

Odbiór dokumentacji możliwy będzie do dnia 31.01.2023 r. po osobistym zgłoszeniu się w siedzibie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. i przedstawieniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do jej odbioru, oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia  i uprzednim ustaleniu terminu  ( nr telefonu 18 26 76 300 wew. 304 lub 18 26 76 149 )

Po  w/w  terminie  dokumentacja  medyczna  zostanie  przeznaczona  do  zniszczenia   (brakowania)     w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta którego dotyczyła.

Opłata za wysyłkę dokumentacji medycznej pobierana będzie według cennika operatora pocztowego bez naliczania dodatkowych opłat za czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do wysłania.

Podstawa prawna  art. 29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1127 z póź.zm. ), oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069 z póź.zm. ).

Pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznej