Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

 Spółka Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju poszukuje do współpracy księgowej/księgowego .

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie ekonomiczne średnie lub

- ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość

 

Dodatkowe atuty:

- mile widziane doświadczenie w księgowości (pełne księgi rachunkowe)

- umiejętność pracy w zespole oraz kreatywnego myślenia

- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

- umiejętność prowadzenia wielu procesów jednocześnie (wielozadaniowość)

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie księgowości Spółki w oparciu o pełne księgi rachunkowe z uwzględnieniem kont zespołu „4” i „5”

- prowadzenie rozrachunków z kontrahentami

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, tworzenie dokumentów OT oraz LT

- księgowanie faktur, wyciągów bankowych itp.

- tworzenie dokumentów na potrzeby księgowości (PK)

- inne zadania zlecone przez Głównego Księgowego Spółki

Forma zatrudnienia:

- do ustalenia – umowa o pracę lub zlecenie

-  wynagrodzenie do indywidualnego ustalenia w zależności od formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy lub liczby godzin w przypadku umowy zlecenie.

 

Dokumenty aplikacyjne:

- CV z dopiskiem Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Spółkę Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia

Miejsce pracy: Rabka – Zdrój ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka-Zdrój

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Spółki ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój lub w formie elektronicznej na adres mailowy: kadry@scru.pl z dopiskiem rekrutacja  w terminie do 07.06.2024r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój NIP: 7352856672

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– e-mail: iodo@scru.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.