Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

W uroczystym otwarciu uczestniczyli, I  wicewojewoda małopolski pan Józef Leśniak oraz radne Sejmiku  Województwa Śląskiego – pani Maria Materla oraz pani Alina Nowak. Z kolei honory gospodarza miasta pełnił Burmistrz Rabki-Zdroju pan Leszek Świder. Wszystkich przybyłych gości przywitał prezes Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, pan Jarosław Wieszołek. Opowiadał zgromadzonym gościom o pracach projektowych – począwszy od prac koncepcyjnych związanych z przywróceniem parkowi jego modernistycznego charakteru, poprzez wysiłki związane ze staraniem się o finansowanie zewnętrzne, aż po etap inwestycyjny. W wystąpieniach bardzo mocno podkreślano wpisywanie się właśnie zakończonego projektu w cały ciąg inwestycji i działań realizowanych przez samorząd Rabki-Zdroju, który związany jest z odnową terenów i obiektów o charakterze uzdrowiskowym. Zatem park wokół Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego jest swoistym domknięcie ogólnodostępnych terenów spacerowych o funkcjach uzdrowiskowych w postaci Miejskiego Parku Zdrojowego i zrewitalizowanych właśnie Bulwarów nad Poniczanką, tworząc z nimi jedną funkcjonalną całość.

Projekt zrealizowano kosztem 2,7 mln zł, przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach podziałania Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Odnowiony park dostępny jest nie tylko dla kuracjuszy Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, ale także dla wszystkich odwiedzających Rabkę-Zdrój. Warto wybrać się na spacer w rejon ul. Dietla 5 w Rabce-Zdroju by samemu moc podziwiać niezwykle intersujący obiekt sanatoryjny Śląskiego Centrum zatopiony w odrestaurowanym parku.

W ramach projektu wykonano m.in.:

  • przebudowę i budowę ciągów spacerowych, w tym: o nawierzchni z kostki (pow. 3 650,36 m2), o nawierzchni szutrowej (1 157,60 m2), o nawierzchni przerostowej (425,1 m2); budowę dwóch boisk o nawierzchni piaskowej (pow. 300,90 m2); przebudowę drogi wewnętrznej (o dł. 154,7 mb), budowę 2 altan dla funkcji uzdrowiskowych; ogrodzenie parku; budowę schodów terenowych;
  • budowę elementów małej architektury i lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: trawiastych tarasów do helioterapii, tężni solankowej, trzech ścieżek edukacyjnych (uzdrowiskowej, plakatu modernistycznego i przyrodniczej), montaż 90 ławek i leżaków oraz 20 koszy na śmieci, a także urządzeń zabawowych dla dzieci (karuzeli, 2 „gór” ze stali nierdzewnej, 3 huśtawek, 3 bujaków, 1 tzw. przeplotni);
  • budowę oświetlenia solarnego parku z wykorzystaniem 31 latarni zasilanych z 20 modłów fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku głównego wraz z budową zasilania tężni;
  • rewitalizację zieleni parkowej, w tym usunięcie drzew martwych i chorych, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz obsianie trawników.

Obszar parku objęty projektem wynosił łącznie 3,4 ha.