Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Projekt Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja Parku Zdrojowego wraz z budową tężni solankowej został zrealizowany kosztem 2 716 769,76 zł z czego aż 2 050 617,79 zł stanowiła dotacja pochodząca ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu i podziałania Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Cały projekt – od fazy przygotowawczej związanej z opracowaniem dokumentacji, aż do dnia dzisiejszego - trwał 3 lata tj. od kwietnia 2018 roku do kwietnia 2021, zaś najbardziej intensywne prace inwestycyjne prowadzone były od października 2019 roku, do października roku 2020. Wykonawcą prac była rabczańska firma FHU Kośmider.

W ramach prowadzonych prac:

 • przebudowano i wybudowano ciągi spacerowe, w tym: o nawierzchni z kostki (pow. 3 650,36 m2), o nawierzchni szutrowej (1 157,60 m2), o nawierzchni przerostowej (425,1 m2);
 • wybudowano nowe schody terenowe w przebiegu modernizowanych alejek;
 • wybudowano dwa boiska o nawierzchni piaskowej (pow. 300,90 m2);
 • przebudowano drogi wewnętrzne (o dł. 154,7 mb);
 • wybudowano dwie altany dla funkcjach uzdrowiskowych, w tym tężnię solankową;
 • wybudowano szereg elementów małej architektury i lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: trawiaste tarasy do helioterapii, zamontowano 90 ławek i leżaków oraz 20 koszy na śmieci,
 • wybudowano i wyposażono place zabaw dla dzieci, na które składają się m.in. karuzela, dwie „góry” ze stali nierdzewnej, trzy huśtawki, trzy bujaki, jedna przeplotnia;
 • wyznaczono i opisano trzy ścieżki edukacyjne: uzdrowiskową (opisującą miejscowości o charakterze uzdrowiskowym z obszaru małopolski), plakatu modernistycznego (na której przedstawiono historię polskiego plakatu modernistycznego) oraz przyrodniczą (na której zaprezentowano florę i faunę, którą można spotkać w parku zdrojowym i jego okolicach);
 • na ścieżkach spacerowych zainstalowano 31 latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych (te same panele zasilają także nową tężnię solankową);
 • dokonano pielęgnacji istniejącej zieleni parkowej (usunięto martwe i chore drzewa, a te w dobrym stanie poddano pielęgnacji) oraz dokonano szeregu nowych nasadzeń drzew, krzewów i bylin, a także posiano świeżą trawę;
 • ogrodzono także cały teren parku, nowym parkanem, który wizualnie otwiera go na miejski Park Zdrojowy, który znajduje się poniżej, czyniąc tą przestrzeń bardziej dostępną i zachęcającą do odwiedzin.

Obszar parku objęty projektem wynosi łącznie 3,4 ha.
Prezentacja dotycząca rewitalizacji parku do pobrania za pomocą kodu QR