Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

OGŁOSZENIE
przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch samochodów
Zarząd Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w
Rabce – Zdroju sp. z o.o.ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów marki:


1) VOLKSWAGEN TRANSPORTER
- marka/model: VOLKSWAGEN TRANSPORTER
- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
- nr rejestracyjny: KNT 48A1
- rok produkcji: 1998
- pojemność silnika/moc: 1896,00 cm3 / 55 kW
- dopuszczalna masa całkowita: 2430 kg
- wskazanie drogomierza: 392 200 km


2) FS LUBLIN . ZUK A0701B
- marka/model: FS LUBLIN - ZUK A0701B
- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
- nr rejestracyjny: KNT 52LL
- rok produkcji: 1992
- pojemność silnika/moc: 2120,00 cm3
- dopuszczalna masa całkowita: 2500 kg
- wskazanie drogomierza: 195 070 km


- Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 r. od godz.10:00 w siedzibie
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce
– Zdroju sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój Aula ( poziom 0).
- Samochody można oglądać w dni robocze w godzinach od godz.10:00 do
godz.12:00 na terenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr.
Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o.ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój
- Cena wywoławcza:
1) VOLKSWAGEN TRANSPORTER - 1 500,00 zł netto
2) FS LUBLIN . ZUK A0701B - 1 500,00 zł netto
Minimalna wysokość postąpienia: 100,00 zł
- Wadium w wysokości 100 % (1 500,00 zł) wartości pojazdu na każdy z pojazdów
osobno, należy wpłacić na konto Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr. Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka –
Zdrój :
BS Raba Wyżna 39 8815 0002 0000 0014 4371 0001
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed rozpoczęciem przetargu.
Oferentom, którzy uczestniczyli w licytacji i nie wylicytowali przedmiotu przetargu
zwraca się wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji.
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który wylicytuje najwyższą cenę na wybrany
pojazd objęty przedmiotem przetargu.
Do wylicytowanej ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
- Zarząd Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty
w Rabce – Zdroju sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój
zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez
rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Przetarg_Samochody