Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Do Oddziału Rehabilitacji Dziennej Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego przyjmowane są dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w szczególności:

✅ z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego,
✅ z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
✅ z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
✅ z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
✅ zespoły mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
✅ z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
✅ z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
✅ z zaburzeniami integracji sensorycznej,
✅ z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
✅ z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ➡️ http://scru.pl/rehabilitacja-dla-dzieci lub uzyskają pod numerem telefonu ☎️ 728 119 957.