Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Warto w tym miejscu podkreślić, że sam układ ścieżek to unikat na skalę europejską. Ich kolisty kształt jest już obecnie niemal niespotykany, ale jak się okazuje - był typowy dla przywołanego już wyżej modernizmu.

Niedawno zakończył się pierwszy etap rewitalizacji parku. Autorami projektu budowlanego zagospodarowania terenu są architekci skupieni wokół pracowni architektoniczno-urbanistycznej i twórczości artystycznej Hortus, prowadzonej przez prof. Krzysztofa Rostańskiego z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Cały proces – ze względu na unikatowy charakter kompleksu – przebiegał we współpracy z konserwatorem zabytków. W ramach rewitalizacji, oprócz wspomnianych ławek, na terenie parku pojawiły się również m.in. nowa tężnia, place zabaw i altana uzdrowiskowa.

Warto przypomnieć, że park zajmuje powierzchnię 3,5 hektara i jest ogólnodostępny.

„Surrealistyczny Park w Rabce” opracowanie prof. Krzysztofa Rostańskiego. 

Ławki1

Ławki2

Ławki3

Ławki4