Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Wartość projektu wyniesie blisko 3 mln. złotych, a przyznane wsparcie, stanowiące aż 92,5% kosztów kwalifikowanych projektu wyniesie 2 203 326,31 złotych.

Projekt, który będzie realizowany do wiosny 2021 roku zakłada gruntowną modernizację modernistycznego założenia parkowego wokół budynków Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, w taki sposób aby podkreślić jego surrealistyczną formę oraz wzbogacić przestrzeń parkową o nowe urządzenia - ważne z punktu widzenia dwóch najważniejszych grup kuracjuszy tj. dzieci (strefy rekreacji) oraz dorosłych (nowe urządzenia do inhalacji solankowych, aromaterapii, helioterapii, kinezyterapii), a także nowe elementy promujące przyrodę i architekturę małopolskich uzdrowisk).

W ramach projektu planuje się m.in. przebudowę i budowę ciągów spacerowych, rewitalizację parkowej zieleni wraz z szeregiem nowych nasadzeń, budowę elementów małej architektury i lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: trawiastych tarasów do helioterapii, tężni solankowej, trzech ścieżek edukacyjnych, a także budowę placu zabaw i boisk dla najmłodszych kuracjuszy powracających do zdrowia w Śląskiem Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym.

Ważnym elementem projektu będzie integracja założenia parkowego wokół ŚCRU z istniejącym Parkiem Zdrojowym zarządzanym przez Gminę Rabka-Zdrój, tak aby poszerzać tereny uzdrowiskowe dostępne w mieście i wzbogacać rabczańska ofertę lecznictwa uzdrowiskowego.

Realizacja projektu znacząco poprawi atrakcyjność oferty leczniczo-sanatoryjnej oferowanej przez Śląskiem Centrum, a także wzmocni konkurencyjność samej Rabki-Zdrój jako miejscowości o cennych walorach uzdrowiskowo-turystycznych.

Działania realizowane w ramach projektu Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020