Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Celem projektu jest popularyzowanie Małopolski jako marki gospodarczej w ramach szeroko rozumianej turystyki uzdrowiskowej. Cel ten realizowany jest za pomocą aplikacji mobilnej TuMałopolska oraz strony internetowej www.tumalopolska.pl, które (zarówno dla turystów z Polski, jak i spoza jej granic) są kompendium wiedzy między innymi o atrakcjach, usługach, ofercie gastronomicznej, trasach turystycznych, wartych uwagi wydarzeniach i bazie noclegowej regionu. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przydatne, bogato ilustrowane informacje o Parku Zdrojowym Śląskiego Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej im. dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju dostępne są tu:

https://tumalopolska.pl/pl/miejsce/park-zdrojowy-wokol-slaskiego-centrum-rehabilitacji-uzdrowiskowej/rabka-zdroj