Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie


Wybudowaliśmy nowe studnie w ramach zwiększania bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. Stanowią one uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych.

Przebudowany został wjazd, tak aby zwiększyć dostępność dla pojazdów uprzywilejowanych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne przy głównym wejściu.