Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Śląskie Centrum zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych NA STANOWISKU LEKARZA ASYSTENTA w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ŚCRU od dnia 1.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie - lekarz asystent odział E (22.05.19r.)
Szczegółowe warunki konkursu - lekarz asystent odział E (22.05.19r.)
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 - lekarz asystent odział E (22.05.19r.)
Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2 - lekarz asystent odział E (22.05.19r.)
Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 - lekarz asystent odział E (22.05.19r.)
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 - lekarz asystent odział E (22.05.19r.)

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: www.scru.pl/ zakładka:ochrona danych