Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych: turnusy 21-dniowe

Leczenie w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach urlopu wypoczynkowego za częściową odpłatnością za zakwaterowanie i wyżywienie wg cennika dołączonego do skierowania.

Jak przyjechać

Aby przyjechać do Centrum poprzez refundację kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z prośbą o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Następnie skierowanie to należy przesłać do Wojewódzkiego Oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu otrzymają Państwo powiadomienie o terminie leczenia. 

Koszty przejazdu na leczenie pokrywa ubezpieczony.