Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat : turnusy 27-dniowe

Szpital specjalizuje się w leczeniu wad postawy, leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych oraz otyłości u młodzieży w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
Oferuje leczenie takich schorzeń jak:

 • wady postawy (w tym: boczne skrzywienie kręgosłupa)
 • schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • alergie
 • astma oskrzelowa
 • otyłość u dzieci do lat 18

Zabiegi, jakie oferuje Centrum w zależności od typu schorzenia:

 • dla wad postawy: zabiegi podstawowe - gimnastyka korekcyjno-oddechowa, ćwiczenia w basenie (pływalnia), masaż suchy, inhalacje solankowe oraz zabiegi fizykoterapeutyczne w zależności od potrzeb indywidualnych, hydroterapia.
 • dla schorzeń dróg oddechowych, astmy oskrzelowej, schorzeń przewodu pokarmowego i nerek: zabiegi podstawowe - gimnastyka oddechowa, ćwiczenia w basenie, inhalacje solankowe i lekowe, spirometria w oddz. astmy oskrzelowej, gimnastyka ogólnorozwojowa.

Zakładanym efektem kuracji w uzdrowisku powinna być poprawa ogólnego stanu zdrowia dziecka, a w szczególności:

 • polepszenie ogólnego samopoczucia - zarówno fizycznego jak i psychicznego,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
 • usprawnienie ruchowe,
 • zmniejszenie dawki i rodzajów dotychczas przyjmowanych leków


Jak przyjechać

Aby przyjechać do Centrum poprzez refundację kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z prośbą o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Następnie skierowanie to należy przesłać do Wojewódzkiego Oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu otrzymają Państwo powiadomienie o terminie leczenia. 
Dziecko na leczenie przywozi i odbiera po zakończonym leczeniu wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. W przypadku zastępstwa należy przedstawić pisemne upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzone notarialnie.
Koszty przejazdu na leczenie pokrywa ubezpieczony.


Oświadczenia i zobowiązania opiekunów prawnych dziecka (dokumenty do pobrania):

Upoważnienie - oświadczenia
Upoważnienie w sprawach dotyczących dziecka
Wywiad epidemiologiczny dotyczący pacjenta

 

^ array:15 [
 "id" => 95
 "lft" => 123
 "lvl" => 2
 "rgt" => 128
 "title" => "Poradnia Rehabilitacyjna"
 "content" => """
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">Poradnia Rehabilitacyjna</span></span></b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"> udziela porad specjalistycznych z zakresu rehabilitacji narządu ruchu. Leczenie obejmuje m.in.;</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">- zespoły bólowe – kręgosłupa, stawów, głowy</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">- stany po -&nbsp; urazach, udarze mózgu, krwotoku mózgowym, zabiegach operacyjnych</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">- schorzenia – reumatologiczne, neurologiczne, wady wrodzone układu ruchu</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">W ramach poradni pacjent może uzyskać:</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">- poradę lekarską,</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">- wniosek oraz indywidualny dobór zaopatrzenia ortopedycznego,</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="margin-left:9px; text-align:justify; text-indent:-7.1pt; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">- skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w Centrum (skierowanie w ramach NFZ na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe)</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="margin-left:9px; text-align:justify; text-indent:-7.1pt; margin-bottom:11px">&nbsp;</p>\r\n
  \r\n
  <p style="margin-left:9px; text-align:justify; text-indent:-7.1pt; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystawia lekarz Centrum</span></span></b></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="margin-left:9px; text-align:justify; text-indent:-7.1pt; margin-bottom:11px">&nbsp;</p>\r\n
  \r\n
  <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">Szczegółowe informacje </span></span></b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">dotyczące rejestracji, odpłatności za wizytę można uzyskać pod numerem telefonu:</span></span></span></span></span></p>\r\n
  \r\n
  <p style="margin-left:9px; text-align:justify; text-indent:-7.1pt; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%">18 26 76&nbsp;149, 606&nbsp;700 319</span></span></b></span></span></span></p>
  """
 "isActive" => true
 "redirect" => null
 "isActiveMenu" => true
 "seoDescription" => null
 "seoTitle" => null
 "createdAt" => DateTime @1676554227 {#897
  date: 2023-02-16 14:30:27.0 Europe/Warsaw (+01:00)
 }
 "updatedAt" => DateTime @1676554380 {#898
  date: 2023-02-16 14:33:00.0 Europe/Warsaw (+01:00)
 }
 "url" => array:5 [
  "id" => 490
  "path" => "/poradnia-rehabilitacyjna"
  "defaults" => array:3 [
   "id" => 95
   "_locale" => "pl"
   "_controller" => "App\Controller\Page\PageController::show"
  ]
  "requirements" => []
  "name" => "page_95"
 ]
 "__children" => []
]