Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat : turnusy 27-dniowe

Szpital specjalizuje się w leczeniu wad postawy, leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych oraz otyłości u młodzieży w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
Oferuje leczenie takich schorzeń jak:

 • wady postawy (w tym: boczne skrzywienie kręgosłupa)
 • schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • alergie
 • astma oskrzelowa
 • otyłość u dzieci do lat 18

Zabiegi, jakie oferuje Centrum w zależności od typu schorzenia:

 • dla wad postawy: zabiegi podstawowe - gimnastyka korekcyjno-oddechowa, ćwiczenia w basenie (pływalnia), masaż suchy, inhalacje solankowe oraz zabiegi fizykoterapeutyczne w zależności od potrzeb indywidualnych, hydroterapia.
 • dla schorzeń dróg oddechowych, astmy oskrzelowej, schorzeń przewodu pokarmowego i nerek: zabiegi podstawowe - gimnastyka oddechowa, ćwiczenia w basenie, inhalacje solankowe i lekowe, spirometria w oddz. astmy oskrzelowej, gimnastyka ogólnorozwojowa.

Zakładanym efektem kuracji w uzdrowisku powinna być poprawa ogólnego stanu zdrowia dziecka, a w szczególności:

 • polepszenie ogólnego samopoczucia - zarówno fizycznego jak i psychicznego,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
 • usprawnienie ruchowe,
 • zmniejszenie dawki i rodzajów dotychczas przyjmowanych leków


Jak przyjechać

Aby przyjechać do Centrum poprzez refundację kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z prośbą o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Następnie skierowanie to należy przesłać do Wojewódzkiego Oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu otrzymają Państwo powiadomienie o terminie leczenia. 
Dziecko na leczenie przywozi i odbiera po zakończonym leczeniu wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. W przypadku zastępstwa należy przedstawić pisemne upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzone notarialnie.
Koszty przejazdu na leczenie pokrywa ubezpieczony.


Oświadczenia i zobowiązania opiekunów prawnych dziecka (dokumenty do pobrania):

Upoważnienie - oświadczenia
Upoważnienie w sprawach dotyczących dziecka
Wywiad epidemiologiczny dotyczący pacjenta